Salgs og leveringsbetingelser

 

På spesialbestilling/bestillingsvarer er det ingen returrett, dette må avtales på forhånd. Retur av leverte varer godtas kun etter skriftlig avtale med leverandøren, kjøper belastes minst 50% av kjøpesummen. Eventuelle transportskader skal omgående rapporteres inn til leverandøren, og anmerkes fraktbrev. 


Turnor impex as forbeholder seg retten til å, uten ytterligere meddelelse, endre priser eller spesifikasjoner i prislisten.


Priser - betalingsbetingelser

Våre priser er veiledende eks. mva.
Betalingsbetingelser: Etter avtale eller netto per 10 dager.
Etter forfall beregnes 7 % renter per påbegynt måned.
Kjøpers egne spesielle kjøpbetingelser får ikke anvendelse med mindre Turnor impex as skriftlig har godkjent disse. Utsettes leveransen på kjøperens anmodning, forfaller betalingen i henhold til ordrebekreftelse/kontrakt.


Levering/henting av varer:

Hvis ikke annet er avtalt hentes varen fra vårt lager i Jerikoveien 18. Vi kan tilby frakt, dette kommer i tillegg og pris avtales på forhånd.


Garanti:

Standardgaranti på nye varer er 1 år.

Garantien dekker ikke feil som skyldes at kjøperen ikke har fulgt leverandørens forskrifter for bruk og vedlikehold av utstyret.
Følgeskader / avbrudd dekkes ikke. Selgers garantiansvar gjelder heller ikke feil, skade eller mangler som oppstår som følge av: at installasjonen ikke er utført av selger eller den selger utpeker og denne ikke er utført i henhold til bruksanvisninger instruksjoner eller gjeldende offentlige bestemmelser. Mangelfult vedlikehold, behandling i strid med bruksanvisninger/instruksjoner eller annen uforsvarlig behandling.- Uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor selgerens ansvar.


Garantiansvaret bortfaller dersom:

Kjøper ikke har betalt for varen innen fristen.
Det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke.
Varen er skadet som følge av ukyndig behandling.

Turnor Impex ASTelefon: +47 90702074Nettstedskart